Vážení obchodní partneři,
  
dle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností (dále jen „zákon o výrobcích s ukončenou životností“) je výrobce povinen zajistit na vlastní náklady zpětný odběr výrobků s ukončenou životností a jejich následné zpracování a využití nebo odstranění za podmínek stanovených tímto zákonem.
 
Provozovny pneuservisů, které odebírají pneumatiky výhradně od svých zákazníků a nejsou místem zpětného odběru, odebírají pneumatiky v režimu odpadu. Tato situace je třeba řešit s osobou oprávněnou k nakládání s odpady, a to bez ohledu na vysbírané množství. 

Provozovny pneuservisů, které nemají dostatečné kapacity pro provádění zpětného odběru nemusí tento zpětný odběr provádět, tj. odkážou konečné uživatele na veřejná místa zpětného odběru. Seznam veřejných míst zpětného odběru naleznete zde.
 
Více informací získáte na www.eltma.cz.
 
Děkujeme za pochopení, 
 
Váš tým Tirextyre